Affärsutveckling Marknadsstudie Etableringstjänster Juridik Management Due Diligence Bokföring Rekrytering Momsåterbäring

Vi hjälper dig att starta upp din verksamhet från valet av bolagsform till komplett bolagsbildning.

Även lokalfrågan ingår i vårt tjänstesortiment - från att vara inhyrd till färdiga egna möblerade lokaler.

Via vårt nätverk i framförallt Västra Sverige, Business Region Göteborg - en samverkande organisation 13 kommuner emellan i Västra Götalandsregionen finner vi de förslag till lösningar som passar dig bäst. Här finns alltid en lösning om det så gäller markförvärv eller tillståndsansökningar samt där det behövs politiska beslut.

Västsvenska Industri & Handelskammaren är en annan partner som även är specialiserade inom allt som har med näringslivet i väst att göra, vår roll  är att samordna de hjälpinsatser som behövs för att få din etablering på plats på bästa sätt.

För dig som vill etablera dig i Tyskland från filial till komplett eget kontor eller fabrikslokal, har vi ett digert utbud via alla lokala Handelskammar kontor (drygt 80 st) som står till vårt förfogande för att hjälpa dig komma på plats.

Juridisk lokal kompetens finns på ett flertal orter i Tyskland en del exempel finner du under fliken samarbetspartners.

Du är även välkommen med dina bemanningsfrågor till oss, om det så är arbetare som tjänstemän samt chefsbefattningar i ledande positioner.

Initialt ställer vi vid behov även själva upp som projektledare tillförordnad VD eller liknande under en övergångsperiod för att kvalitetssäkra etableringen enligt era önskemål.

Du är välkommen att sända in din förfrågan till oss.