Affärsutveckling Marknadsstudie Etableringstjänster Juridik Management Due Diligence Bokföring Rekrytering Momsåterbäring

Vi ger dig det operativa stöd som du ev. behöver i din verksamhet genom vår egna personal alternativt inom vårt nätverk. Vid större organisatoriska förändringar inom såväl Sverige som Tyskland finns våra tjänster att tillgå. Våra specialister är väl insatta i de lokala lagar och föreskrifter som gäller vid förändringsarbeten som organisationsförändringar med ev. uppsägningar som följd. 

Management att hyra för kort eller lång tid avgör du själv - vi är till för dig och din verksamhet.

Vi föreslår din färdväg in i framtiden samt vilken strategi som är bäst vid genomförandet.

Begär offert - vi lämnar garanti på full kundtillfredställelse för alla våra jobb.