Affärsutveckling Marknadsstudie Etableringstjänster Juridik Management Due Diligence Bokföring Rekrytering Momsåterbäring

Genom våra partners har vi möjlighet att erbjuda en kostnadseffektiv marknadsstudie i såväl Tyskland som Sverige.

I vår marknadsstudie ingår en beskrivning av just din produkts möjligheter att slå sig in på marknaden samt vilka risker/möjligheter som finns. Vidare får du en analys av konkurrentläget samt vad som händer de närmaste åren inom marknaden.

Du väljer själv hur pass detaljerad analysen skall vara, för oss finns inga begränsningar i vilket håll du vill gå - vi tar fram de beslutsunderlag som du behöver och hjälper dig att upprätta en marknadsstrategi.