Affärsutveckling Marknadsstudie Etableringstjänster Juridik Management Due Diligence Bokföring Rekrytering Momsåterbäring

Vi utför den "djupdykning" som behövs före beslut om ett ev. förvärv. 

Vår Due Diligence utförs av erfarna specialister, i såväl Tyskland som Sverige.    I riskanalysen framgår såväl svaga som starka sidor samt förslag till  förbättringspotential.